Kết nối với nhóm của chúng tôi

ENGLISH-INT

Trò chuyện whatsapp

CHÀO! Nhấp vào một trong những đại diện của chúng tôi bên dưới để trò chuyện trên WhatsApp hoặc gửi email cho chúng tôi đến:
kalpesh@skytouchinternational.com

Yêu cầu quốc tế
+91 70466 90022
Yêu cầu Domesitc
+91 70466 90088

Chi tiết đóng gói gạch sứ của chúng tôi

Các chi tiết đóng gói bằng gỗ sứ tráng men được đánh bóng :

Sr. No Product Description Container Type Pallet Type Pcs in a Box Sq. Mtr in a Box Weight Per Box (Approx) Box / Pallet Pallet / Container Total Box Total Sq. Mt Net Weight (Kgs) Gross Weight (Kgs)
1 DIGITAL GLAZE PORCELAIN (Vitrified) TILES 600 X 600 MM 20FT NORMAL 4 1.44 25.50 40 27 1080 1555.2 27540 28040
2 IVORY TILES/ NANO SOLUBLE SALT TILES- 600x600MM 20FT NORMAL 4 1.44 21 50 26 1300 1872 27300 27820
3 DIGITAL GLAZE PORCELAIN (Vitrified) TILES 600 X 1200 MM 20FT NORMAL 2 1.44 26.50 32 8 1024 1474.56 27136 27636
64 12
3(A) DIGITAL GLAZE PORCELAIN (Vitrified) TILES 600 X 1200 MM 20FT EURO 2 1.44 26.50 32 32 1024 1474.56 27136 27776
4 DIGITAL GLAZE PORCELAIN (Vitrified) TILES 800 X 800 MM 20FT NORMAL 3 1.92 38.00 36 20 720 1382.4 27360 27760
5 DIGITAL GLAZE PORCELAIN (Vitrified) TILES 800 X 1600 MM 20FT NORMAL 2 2.56 54.00 28 18 504 1290.24 27216 27716
6 WOODEN STRIP TILES 200 X 1200 MM -W.A.<0.50% 20FT EURO 5 1.20 25.00 42 26 1092 1310.4 27300 27800
7 DIGITAL GLAZE PORCELAIN (Vitrified) TILES 300 X 600 MM 20FT NORMAL 5 0.90 17.50 64 24 1536 1382.4 26880 27380
8 DIGITAL GLAZE PORCELAIN (Vitrified) TILES 1200x1200 MM 20 FT NORMAL 2 2.88 60.00 28 13 444 1278.72 26640 27140
20 4
9 DIGITAL GLAZE PORCELAIN (Vitrified) TILES 1200x1800 MM 20FT METAL 2 4.32 90.00 22 12 300 1296 27000 27500
12 3
10 DIGITAL GLAZE PORCELAIN (Vitrified) TILES 1200 X 2400 MM 40 FT METAL 1 2.88 60.00 37 12 444 1278.72 26640 27140
11 DIGITAL GLAZE PORCELAIN (Vitrified) TILES 800 X 2400 X 15 MM 20FT METAL 1 1.92 68 29 12 348 668.16 23664 23784
12 HEAVY DUTY PORCELAIN (Vitrified) TILES - 600 X 600 X 20 MM 20 FT EURO 2 0.72 31.50 32 27 864 622.08 27216 27756
13 HEAVY DUTY PORCELAIN (Vitrified) TILES - 600 X 900 X 20 MM 20 FT EURO 1 0.54 24.50 40 28 1120 604.8 27440 27940
Go To Top