Kết nối với nhóm của chúng tôi

ENGLISH-INT

Trò chuyện whatsapp

CHÀO! Nhấp vào một trong những đại diện của chúng tôi bên dưới để trò chuyện trên WhatsApp hoặc gửi email cho chúng tôi đến:
kalpesh@skytouchinternational.com

Yêu cầu quốc tế
+91 70466 90022
Yêu cầu Domesitc
+91 70466 90088

Máy tính hoặc ước tính gạch tốt nhất

Kích thước khu vực


Tổng diện tích được bảo hiểm*Đây chỉ là tính toán ước tính gần đúng.
* Việc sử dụng thực tế có thể thay đổi dựa trên việc đặt thực tế.

Go To Top